diumenge, 14 d’octubre de 2012

Comencem a preparar els treballs de Literatura en grup

És cert, com opineu alguns al blog d'aula, que la setmana passada va ser una mica "rara" amb dues festivitats. Dos grups de primer no vau tenir més que una classe de Valencià i els altres grups van avançar molt en les tres classes. De tal manera que el 21 T ja ha fet la prova de comentari dels poemes a classe dijous passat, mentre que la resta heu d'acabar-ne la lectura i els comentaris. Els textos crítics redactats a classe pels pioners del 21T no han eixit malament, ans al contrari. Per als qui haureu de fer-los aquesta setmana o la pròxima, no heu de tenir por. El professor us explicarà amb antelació l'objectiu de l'activitat, l'esquema de comentari que desplegareu i la "rúbrica" d'avaluació. Serà un passeig per a aquells que porteu els poemes llegits i les preguntes dels comentaris ja preparades amb certa profunditat.

Aquesta setmana es presenta estranya també. Alguns grups fareu vaga d'estudiants entre una i tres jornades, i fins que no comencen les classes no en coneixerem el vostre seguiment i les absències. Per tal de no despenjar-vos del tot, us suggerim que llegiu els propers dies els nous escrits d'aquest blog on els professors us donaran algunes pautes de treball per a preparar l'elaboració i l'exposició de les "recerques" sobre Literatura que ens hem distribuït. En aquest apunt va la primera idea amb tutorial.

Aquesta setmana heu d'iniciar la investigació del vostre tema particular de Literatura o comentari de poema assignat per tal  d'exposar-lo a partir del 22 o 23 d'octubre, el grup 21T, si més no. El calendari concret d'exposició us l'assignarà el professor després d'escoltar-vos aquests dies. Doncs bé, els treballs que fareu en grup haureu d'elaborar-los i compartir-los en línia amb la resta de membres del grup -heu de conéixer els seus e-mails. Es faran en Google Drive (tant el document escrit com la presentació power point). És necessari que algun membre del grup assumisca el paper de coordinador/a per tal d'obrir els dos documents en línia (text i presentació), i per a convidar els companys a col·laborar-hi, cadascú redactant el seu propi treball en el document compartit. El procediment està explicat d'una manera bàsica i esperem que clara en el  tutorial de més avall, que volem que llegiu atentament. Tots podeu provar de seguir els passos a veure quin membre del grup s'aclareix més amb el procediment que s'hi relata.

Pel que fa a la bibliografia i fonts de consulta, el material d'on podeu extraure la informació per al treball es troba tant en la introducció del llibre de lectura -que es queda minsa-, com al nostre wiki del curs (cliqueu a l'enllaç) i en la recerca que fareu a Internet. Recordeu que es necessiten dues fonts diferents, com a mínim, per a redactar-lo.

Per qualsevol dubte que sorgisca sobre la marxa, podeu sol·licitar-ne aclariments amb un comentari en aquest post concret.

----------
ANNEXOS
  1. Document lliurat a classe i consultable en línia: Guia del treball d'investigació. Orientacions.
  2. Tutorial alternatiu molt clar per a iniciar-se en Google Drive. Hostatjat en Scribd.