divendres, 28 de setembre de 2012

Pràctica amb el resum d'un text periodístic

Ja heu vist la qualificació obtinguda al vostre primer resum d'un text, parle del 21A i 21T. S'hi han tingut en compte el nombre d'informacions rellevants que havia de contenir, la restricció a 110 paraules, les errades ortogràfiques i gramaticals i la connexió de les idees perquè puga entendre's el vostre escrit. Un punt per cada idea ben expressada sumen 10. A partir d'ací s'apliquen els descomptes: fins a dos punts per faltes d'ortografia i lèxic, fins a dos punts també per extensió sobrepassada en excés, i fins a cinc punts la falta de connexió de les idees o el mal ús de la referència. Tornarem a la càrrega més endavant. Però ara volem deixar ací l'article periodístic que vam fer servir amb tres exemples de resum acompanyats de les valoracions que s'hi fan per tal que les repasseu i pugueu millorar el resultat en la pràctica següent, de la qual hi haurà una pregunta a l'examen (el resum d'un text).
Teoria i pràctica del resum amb un text periodístic