dissabte, 11 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIV)

264Esguardava l’amic son amat en la major diferència e concordança de virtuts, e en la major contrarietat de virtuts e de vicis, e en ésser perfecció, qui es covenen pus fortment sens defalliment e no ésser, que ab defalliment e ab no ésser.

R. Llull, Llibre d’amic e amat