dimarts, 14 de maig de 2013

Rúbrica d'avaluació dels videolits

Ahir dilluns vam proposar al 21T que elaborara 8 objectius d'avaluació aplicables als videolits que heu creat aquests dies sobre Terra baixa. Comentàrem els aspectes que calia contemplar en un producte multimèdia creat per vosaltres. De la posada en comú, n'extraguérem vuit aspectes a observar en la planificació i edició: Presència de títols de crèdit, propòsit clar i coherent de la història relatada, manteniment del punt de vista del narrador, atmosfera creada, qualitat de les imatges, claredat de la veu o del text escrit, adequació de la música, i correcció gramatical. És sorprenent veure que aquests apartats són semblants als que guien les produccions multimèdia que circulen per internet, als quals només restaria afegir dos objectius extra, si bé, el darrer pot estar contingut en alguns ja esmentats: economia de detalls en la història i, finalment, interés o emoció.

El 21A i 21T farem aquests dies una avaluació col·lectiva, o ho intentarem, sobre els 13 videolits creats en aquests grups tot aplicant la matriu que incrustem ací baix. La resta d'autor(e)s de videolits podeu fer-vos una autoavaluació o demanar que us la facen amb els mateixos criteris. És una manera de millorar el vídeo realitzat o de planificar els futurs treballs que pugueu editar en l'òrbita del videolit (història des d'una obra o lectura d'un poema) i també d'un relat digital (història personal), com els que hem fet cursos anteriors amb alumnes de 4t ESO.